tel. 89 533-88-50,
zamowienia@lemar.olsztyn.pl

Zobacz nas na facebooku facebook
Nasz sklep internetowy Reha24.pl

 

Firma Lemar E. CZYŻA, P.BIELEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest beneficjentem następujących projektów unijnych

ue

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

 OPIS PROJEKTU

Niniejszy projekt polegał na zakupie odpowiednich maszyn oraz urządzeń w celu wspierania kryzysowych działań naprawczych pandemii COVID-19 poprzez przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.Planowana inwestycja spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa w firmie w związku z panującą pandemią .W ramach działań projektowych przewidziano zakup środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych przeznaczonych do zabezpieczenia ciągłości działalności firmy i wprowadzenia nowej usługi m.in.opieka ambulatoryjna z wyposażeniem sprzętu medycznego oraz środków pomocniczych,a także transport specjalistyczny osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego jest zwiększony poziom odporności regionalnych przedsiębiorstw na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Firma zabezpieczyła ciągłość działania działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadziła zmiany wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy miedzy innymi dzięki zabezpieczeniu ciągłości działalności firmy i wprowadzeniu nowej usługi oraz zmiany sposobu funkcjonowania firmy.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Zakup odpowiednich środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, które spowodowały wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w firmie.

2. Wprowadzenie nowych rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej usługi

Beneficjent: LEMAR E.CZYŻA, P.BIELEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Tytuł projektu: Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w Spółce Komandytowej LEMAR E. CZYŻA, P. BIELEŃ

 

Wartość ogółem:   573 918,80 PLN
Wydatki kwalifikowalne:  481 787,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie:          
413 855,03 PLN